);

Blog

Bienvenue à Elysées Nails & Supply

Paris Élysées nails mời 2 ca sỹ VN sống ở Cali USA. Thanh Hang & Thanh Ha

9.02.2018 Welcome To ca si Thanh Hang & Thanh Ha at Élysées Nails paris France

Bienvenue chez nous – Elysées Nails

Bạn cần gì gelcolor, infinite shine, Nail lacque ????tat cả màu, sản phẩm gi cua OPI mình điều có,số lượng kh có giới hạng, hàng chính hãng cua Mỹ giá họp lý thi trường nhe OPI moi cho ra gam màu mới cho mùa xuân năm nay 2018 LISBON COLECTION co gelcolor, infinite shine và…
Lire la suite